Portal_background_image

تقسيمات كشوري

تقسیمات کشوری

این بخش دارای 2 دهستان با نامهای کزاز و آستانه است که دارای 2 نقطه شهری و 28 نقطه روستائی است.

    مطالب ویژه

    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها