1398/07/29 11:47
بازديد و سر كشي از فتير پزي، و كارگاه رشته بري، و زيتون كاري
بازدید و سر کشی از فتیر پزی، و کارگاه رشته بری، و زیتون کاری، برای اشتغال بانوان روستا برج نورآباد با همکاری دهیار و شورا

به گزارش روابط عمومی بخشداری شازند؛ بازدید و سر کشی از فتیر پزی، و کارگاه رشته بری، و زیتون کاری، برای اشتغال بانوان روستا برج نورآباد با همکاری دهیار و شورا

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved