1398/10/14 11:52
نشست بخشدار با روساي بانك ملي شازند و آستانه
بخشدار مرکزی طی نشستی با روسای بانک ملی شازند و آستانه در خصوص رفع مشکلات تسهیلات متقاضیان بحث و تبادل نظر کردند

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شازند؛ خانم جوکار بخشدار مرکزی طی نشستی با روسای بانک ملی شازند و آستانه در خصوص رفع مشکلات تسهیلات متقاضیان بحث و تبادل نظر کردند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved