1398/10/14 12:06
افتتاح خانه محروم در شهر شازند
با حضور بخشدار مرکزی، معاون فرماندار، امام جمعه شازند، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و تعدادی از مسئولین خانه محروم در شهر شازند افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شازند؛ حضور با خانم جوکار بخشدار مرکزی، معاون فرماندار، امام جمعه شازند، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و تعدادی از مسئولین خانه محروم در شهر شازند افتتاح شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved