1399/01/09 09:40
ضد عفوني و محلول پاشي معابر ،جداول،مخازن زباله روستاي علي آباد
ضد عفونی و محلول پاشی معابر ،جداول،مخازن زباله روستای علی آباد بمنظور جلوگیری و پیشگیری از کرونا

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شازند؛ ضد عفونی و محلول پاشی معابر ،جداول،مخازن  زباله روستای علی آباد به همت دهیاری و  بسیجیان روستا و تهیه محلول توسط سپاه ناحیه شازند بمنظور جلوگیری و پیشگیری از کرونا

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved