1399/05/12 18:30
بازديد بخشدار مركزي سالن آرامستان روستاي ورقا
بخشدار مرکزی شازند به اتفاق دهیار روستای ورقا از سالن آرامستان روستای مذکور بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان شازند؛ خانم جوکار بخشدار مرکزی شازند به اتفاق دهیار روستای ورقا از سالن آرامستان روستای مذکور بازدید کردند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved