1399/05/12 18:35
بازديد ناظرفني دهياريها از ادامه اجراي جدولگذاري معابر روستاي قلعه آقا حميد
بازدید ناظرفنی دهیاریها به اتفاق مدیر تعاونی دهیاران بخش مرکزی بعنوان پیمانکار و دهیار روستای قلعه آقا حمید از ادامه اجرای جدولگذاری معابر روستای مذکور

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان شازند؛  ناظرفنی دهیاریها به اتفاق مدیر تعاونی دهیاران بخش مرکزی بعنوان پیمانکار و دهیار روستای قلعه آقا حمید از ادامه اجرای جدولگذاری معابر روستای مذکور  بازدید کردند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved